73A9222-min-scaled
Vår historia

Året är 2001…

 

…och vår grundare, Andreas Åkervall, får sin första telefon, en Ericsson T20. Det skulle komma att bli starten på hans intresse för telefoner och teknik i allmänhet.

Som 19-åring grundade Andreas sitt första företag och började sälja mobiltelefoner. Den första telefonen han sålde var en Sony Ericsson Z520 till en kund som idag är Andreas fru. Så detta med långsiktiga relationer har alltid funnits med i grunden.

År 2019, 15 år efter starten av det första bolaget, tog Andreas beslutet att grunda HELkom. Med grundbulten att leverera service och förändra världen tog HELkom form.

 

HELkom är i grunden ett traditionellt IT-bolag, men vi tänker oerhört annorlunda jämfört med alla andra.

För oss handlar allt om att göra det hållbart, enkelt och långsiktigt. Det är värdeorden som skapade vårt namn HEL och sedan slogs ihop med ”kom”, eftersom vi erbjuder produkter och tjänster som kommunicerar.

Med HEL som grund vill vi vara med och förändra världens syn på ”slit och släng” inom IT. Vi vill på riktigt se till så att våra kommande generationer har en levande planet, en planet där vi använder jordens resurser på bästa sätt.

_73A0023-min[1]

För fyra år sedan var vi tre personer, idag är vi sju och har en stark tillväxt. Sedan starten har vi tillsammans med våra kunder bidragit till att över 6 000 träd har planterats, genom att varje faktura som skickats ut planterar ett träd. Vi har gjort återtag på tusentals mobiltelefoner och därigenom sparat miljoner ton koldioxidutsläpp. Vi har även lanserat en krokodil som heter HELmer, som genom vårt koncept #pantasladden äter sladdar och återvinner dem!

Vår resa har bara börjat, men redan idag har vi gjort så att 30% av våra kunder väljer rekonstruerade produkter istället för nya. Det gör skillnad, på riktigt!

 

Så som kund hos oss på HELkom kan du känna dig trygg med att vi löser er IT och Telefoni samtidigt som vi tillsammans ser till så att våra kommande generationer kan skriva många historier om hur vi bidrog till att skapa en hållbar planet!

För visst är det underbart när vi, som på bilden ovan, kan få se våra barn växa upp och göra det de gillar utan att leva med de begränsningar som vi skapar!

Kontakta oss så får du veta mer!

 

 

 

Kontakta oss